Tavlorna

Tavlor på en utställning!!! Ensemble Makadams arbete med Musorgskys verk resulterade i en konsert med bildprojektioner på Skövde Konstmuseum 16/1 2020, med efterföljande utställning (till 10/3) där 10 bilder av fotografen Misha Pedan ställdes ut i Lilla Galleriet. En inspelning av Makadams tolkning av verket, mixad av Rasmus Persson, strömmade ut ur fyra högtalare ur … Continue reading Tavlorna

Makadam och Henrik Strindberg

I verket Seven har Henrik Strindberg tagit fasta på ensemblens sätt att i egna improvisationer närma sig det skrivna och vice versa. Verket presenteras ffg under Svensk Musikvår i mars 2019. 15/3 kl.18.00 Ensemble Makadam, bl a uruppförande av Henriks Strindbergs nya verk. Teater Lederman, Stockholm Projektet stöds av Kulturrådet

Cafe Terezin

En viktig gammal vän från förr. De första tio åren på 2000-talet spelade vi den sceniska konserten Café Terezin i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Hösten 2018 blev vi ombedda att ta upp denna brännande aktuella föreställning och återigen spela den för en ny generation. läs mer på GSOs hemsida … Continue reading Cafe Terezin

Durationer – lyssnande – rum

Durationer – en konsertinstallation I samarbete med tre tonsättare har Ensemble Makadam laborerat med tid och rum, klang och lyssnande i olika former. I arbetet med denna ”konsertinstallation” har tre kompositioner vuxit fram samt idéer om ljusdesign och scenografi. Under veckan Durationer pågår i nedre foajén i Göteborgs Konserthus kommer varje tonsättare att, varsin dag, … Continue reading Durationer – lyssnande – rum

Morton Feldman

Morton Feldmans sista verk för piano, violin, viola och cello kommer vi alltid tillbaka till. 5/10 2017 kl.19.00 Ny Musik i Borås. Morton Feldman:Piano, Violin, Viola, Cello (1987) 5/9 2017 19.00 Morton Feldman – Piano, Violin, Viola, Cello (1987) Göteborgs konserthus 21/08 2017 kl.18.00 Khimaira i Stockholm. Morton Feldman:Piano, Violin, Viola, Cello (1987)

Beethovenskisser

I Statens Musikverks arkiv och hos Stiftelsen för musikkulturens främjande finns möjlighet att studera Ludwig van Beethovens originalmanuskript och skisser. Vi låter dem inspirera oss när vi skissar, väljer och vrakar ur mästarens verk. 26/07 kl.19.00 Vibrationsverket i Anga. Beethovenskisser med ljudimprovisationer av Anna E Weiser. 25/07 kl.19.00 Almedalsbiblioteket i Visby. Beethovenskisser med ljudimprovisationer av … Continue reading Beethovenskisser

Spinn – rotation och tuskaft

Verket är en strukturerad improvisation med utgångspunkt i klangs materialitet, i ett förlopp från rummet, handen till munnen. Publiken medverkar genom att brodera fritt under hela konserten. Det uppstår ett särskilt lugn, en stilla grundpuls, när mångas händer samtidigt är i fokuserat arbete. Musikerna har att hålla sitt improviserade spel i relation till handarbetets process. … Continue reading Spinn – rotation och tuskaft

Möten

Under åren har vi gjort ett antal konserter tillsammans med sångerskan Avin Omar som invigt oss i den kurdiska traditionen. Mötet mellan hennes kurdiska tradition och reminisenser av den västerländska konstmusiken i Makadams ”Schubertbad” har varit givande och vi ser fram emot ytterligare konserer tillsammans. 2016 inleddes med ett nytt musikaliskt möte. Inspirerad av ett … Continue reading Möten

Schubertbad – DYS III

2014 Schubertbad är ett exempel på hur vi bryter upp och kommenterar komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. I ett samarbete med Ann Rosén, där hon använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till datorprogrammet Max/MSP. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr musikerna ljudfiler och processer. … Continue reading Schubertbad – DYS III

Kolonisation

2013 Bo Wiklund vill utforska hur processen i komponerandet påverkas i samverkan med musikernas improvisationer. Från ett tonmaterial med några givna intervaller och rytmiska fraser gör vi en improvisation som spelas in och som sedan används som utgångspunkt för själva kompositionen. I det färdiga verket kommer även att finnas ett stort utrymme för egna improvisationer. … Continue reading Kolonisation

Trådar

2012-2013 I Trådar kombinerar vi klassiska verk med fri improvisation, huller om buller. Mitt i satserna blommar vi ut i planerade och oplanerade improvisationer, för att hitta nya ingångar till musikens uttryck och former. Workshop med konststudenterna på Gerlesborgsskolan där de målar med ”tysta” material medan vi improviserar.

Mutationer och Morphologier

2011 I en konsert på Atalante i Göteborg 4 april, med solostycken, mindre konstellationer av ensemblen och ett uruppförande av Lars Carlssons Mutations and Morphologies (2011), provar vi att binda samman de olika verken med egna improvisationer.