Aktuellt

Kommande konserter
21/9 kl.19.30 Ensemble Makadam/feat Malin Wättring, Tavlor på en utställning, Atalante, Göteborg

Strax innan pandemin bröt ut skapade Makadam en konsertföreställning och en utställning som bygger på Modest Mussorgskijs ”Tavlor på en utställning” i kombination med moderna fotografier av Misha Pedan som fritt associerade till de olika tavlorna. Den planerade konserten på Atalante fick dock ställas in på grund av restriktionerna och vi spelade då i stället in en konsertfilm (https://vimeo.com/709252755) under ett residens i Atalantes teaterrum. Nu får vi äntligen möjlighet att framföra konserten live. Men mycket har hänt sedan dess. Att idag okommenterat framföra ryska verk utan att reflektera över kriget i Ukraina känns omöjligt och vi har därför valt att kombinera vår föreställning med fotografier från krigets verklighet, tagna av ukrainska fotografer.

I samband med konserten bjuder vi in till ett samtal om konstens och musikens roll i samhällen i konflikt och kris.

I foajén visar vi ett bildspel med bilder av ett antal ukrainska fotografer till musik av den ukrainska tonsättaren Anna Korsun.

Musiken improviserar vi fram med utgångspunkt i Mussorgskijs tavlor i en gemensamt skapad form och våra olika musikaliska traditioner.

Bild kommer snart

Enchevêtrements hösten 2022

27/11, kl 19.30 Ensemble Makadam och Ida Lundén i ett tonsättarporträtt, Skeppet, Göteborg

Tonsättaren Ida Lundén menar att komponera musik ibland kan vara som att tränga sig igenom en snårskog – man går in i skogen med en rudimentär karta, går vilse eller blir fasthållen av täta grenar och kommer så i bästa fall ut med en skatt. Makadam omfamnar hennes beskrivning som påminner om våra vandringar i den historiska musiken, och vi har därför valt att tillsammans med Ida närma oss Chopin.