Category Archives: 2011

Mutationer och Morphologier

2011 I en konsert på Atalante i Göteborg 4 april, med solostycken, mindre konstellationer av ensemblen och ett uruppförande av Lars Carlssons Mutations and Morphologies (2011), provar vi att binda samman de olika verken med egna improvisationer.