Category Archives: 2014

Schubertbad – DYS III

2014 Schubertbad är ett exempel på hur vi bryter upp och kommenterar komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. I ett samarbete med Ann Rosén, där hon använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till datorprogrammet Max/MSP. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr musikerna ljudfiler och processer. … Continue reading Schubertbad – DYS III