Alla inlägg av fortes

Schubertbad – DYS III

2014 Schubertbad är ett exempel på hur vi bryter upp och kommenterar komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. I ett samarbete med Ann Rosén, där hon använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till datorprogrammet Max/MSP. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr musikerna ljudfiler och processer. … Fortsätt läsa Schubertbad – DYS III

Kolonisation

2013 Bo Wiklund vill utforska hur processen i komponerandet påverkas i samverkan med musikernas improvisationer. Från ett tonmaterial med några givna intervaller och rytmiska fraser gör vi en improvisation som spelas in och som sedan används som utgångspunkt för själva kompositionen. I det färdiga verket kommer även att finnas ett stort utrymme för egna improvisationer. … Fortsätt läsa Kolonisation

Trådar

2012-2013 I Trådar kombinerar vi klassiska verk med fri improvisation, huller om buller. Mitt i satserna blommar vi ut i planerade och oplanerade improvisationer, för att hitta nya ingångar till musikens uttryck och former. Workshop med konststudenterna på Gerlesborgsskolan där de målar med ”tysta” material medan vi improviserar.