All posts by fortes

Schubertbad – DYS III

2014 Schubertbad är ett exempel på hur vi bryter upp och kommenterar komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. I ett samarbete med Ann Rosén, där hon använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till datorprogrammet Max/MSP. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr musikerna ljudfiler och processer. … Continue reading Schubertbad – DYS III

Kolonisation

2013 Bo Wiklund vill utforska hur processen i komponerandet påverkas i samverkan med musikernas improvisationer. Från ett tonmaterial med några givna intervaller och rytmiska fraser gör vi en improvisation som spelas in och som sedan används som utgångspunkt för själva kompositionen. I det färdiga verket kommer även att finnas ett stort utrymme för egna improvisationer. … Continue reading Kolonisation

Trådar

2012-2013 I Trådar kombinerar vi klassiska verk med fri improvisation, huller om buller. Mitt i satserna blommar vi ut i planerade och oplanerade improvisationer, för att hitta nya ingångar till musikens uttryck och former. Workshop med konststudenterna på Gerlesborgsskolan där de målar med ”tysta” material medan vi improviserar.

Mutationer och Morphologier

2011 I en konsert på Atalante i Göteborg 4 april, med solostycken, mindre konstellationer av ensemblen och ett uruppförande av Lars Carlssons Mutations and Morphologies (2011), provar vi att binda samman de olika verken med egna improvisationer.