Category Archives: 2012

Trådar

2012-2013 I Trådar kombinerar vi klassiska verk med fri improvisation, huller om buller. Mitt i satserna blommar vi ut i planerade och oplanerade improvisationer, för att hitta nya ingångar till musikens uttryck och former. Workshop med konststudenterna på Gerlesborgsskolan där de målar med ”tysta” material medan vi improviserar.