Morton Feldman

Morton Feldmans sista verk för piano, violin, viola och cello kommer vi alltid tillbaka till.
5/10 2017 kl.19.00 Ny Musik i Borås. Morton Feldman:Piano, Violin, Viola, Cello (1987)

5/9 2017 19.00 Morton Feldman – Piano, Violin, Viola, Cello (1987) Göteborgs konserthus
21/08 2017 kl.18.00 Khimaira i Stockholm. Morton Feldman:Piano, Violin, Viola, Cello (1987)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *