Durationer – lyssnande – rum

Durationer – en konsertinstallation

I samarbete med tre tonsättare har Ensemble Makadam laborerat med tid och rum, klang och lyssnande i olika former. I arbetet med denna ”konsertinstallation” har tre kompositioner vuxit fram samt idéer om ljusdesign och scenografi. Under veckan Durationer pågår i nedre foajén i Göteborgs Konserthus kommer varje tonsättare att, varsin dag, få sina verk presenterade i sin helhet, men också med inslag av ensemblens improvisationer. Förutom konserterna med tonsättarnas verk gör ensemblen två konserter med egna val. Konsertinstallationen är öppen från kl 12.00 varje dag fram till husets egna programpunkter. Där kan man höra ömsom levande musiker, ömsom inspelat material.

Ensemble Makadam
Sara Sjödahl – piano
Anna Lindal – violin
Elsbeth Bergh – viola
 Kristina Lindgård – cello (endast 4/9)
 My Hellgren – cello (5-10/9)

Rasmus Persson – ljusdesign och ljud
Rickard Eklund – scenografi
Avin Omar – sång (4/9)
Isak Edberg – tonsättare
Lina Järnegard – tonsättare
Victor Lisinski – tonsättare

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma ut i improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.

–Vi inleder veckan med ett Schubertbad, där vi klipper och klistrar ur Franz Schuberts verk och blandar med våra egna reflektioner. Dag två väljer vi Morton Feldmans verk för Piano, violin, viola och cello (1987), ett verk som inspirerat både oss och tonsättarna i projektet. I anslutning till konserten pratar Magnus Haglund om Rummets Rymder och vi samtalar tillsammans om Feldmans verk.

Kalendarium för konserter 4/9 — 10/9
4/9 19.00 Schubertbad – Gäst: Avin Omar – sång
5/9 19.00 Morton Feldman – Piano, Violin, Viola, Cello (1987) 
 20.30 Rummets Rymder, samtal med Magnus Haglund i övre foajén
9/9 15.00 Isak Edberg – Broken Column 
 Victor Lisinski – Music for Strings and Prepared Piano
10/9 16.00 Lina Järnegard – 5 Rum
Konsertinstallationen är öppen från kl 12.00 varje dag fram till husets egna programpunkter. Installationen består av, ömsom inslag med levande musiker, ömsom inspelat material.

My Hellgren (1977)bor i Göteborg och arbetar som cellist i många olika sammanhang. Utbildad som klassisk orkestermusiker har hon vikarierat mycket i olika symfoniorkestrar som t.ex. GSO och Göteborgsoperan, men är nu som mest aktiv inom den nutida konstmusiken. Hon är medlem i Curious chamber players, ensemble Mimitabu och text/ljud trion MonoMono. Hon anlitas även av andra ensembler som t.ex. Gageego! och danska Scenatet. My samarbetar gärna med tonsättare och har uruppfört solo och kammarmusik-stycken. Hon har deltagit i olika tillfälliga nyskapande projekt och mottagit stöd från Konstnärsnämnden, Statens musikverk med flera. 2014 tilldelades hon Göteborgs stads kulturstipendium. My är utbildad på Det Kongelige Danske Musikonservatorium i Köpenhamn (1998-2003) samt på HSM i Göteborg (2004-2006).

Isak Edberg (1989) är tonsättare och musiker. I långa kompositioner för akustiska instrument såväl som syntetiskt framställda toner, rör sig Isak sakta genom den till synes ändlösa värld som är harmoniskt ljud. Isak använder sig av kraftigt reducerade och noggrant kontrollerade material som ett sätt att ge upphov till ett tillstånd av maximal klarhet, en klarhet som är instrumentell för förvandlingen av konventionellt lyssnande till den strålande tomhet som vilar bortom distinktion och identitet, i ögonblicklighetens sfär.

– Broken column är ett verk med en avskalad textur, där jag velat fokusera på ett flöde av särskiljda men sammanlänkade harmoniska förhållanden. Musiken är en meditation över den följd av klanger den sakta sträcker sig över, där var och en blir både en del av harmonikens rörelse och tidens utsträckning, men också skapar sin egen precisa, tomma närvaro och tidlöshet.  Jag önskar att upplevelsen av musiken på så sätt ska kunna bli alldeles stillastående och försjunken i varje enskilt ljud. Genom lyssningen upplöses tiden, känslan av före och efter, av sökande, förväntan och minne.

Victor Lisinski (1987) är verksam som tonsättare och musiker, främst inom instrumental kammarmusik samt elektronisk musik. Hans instrumentala musik är ofta realiserad via generativa system för improvisation. Inom elektronisk musik arbetar han främst med fältinspelningar från olika delar av världen.
Victor har även även ett starkt intresse för matematik, i synnerhet för snittet mellan matematisk logik och talteori. Till hösten påbörjar han doktorandstudier i detta ämne i England. Ibland funderar han på beröringspunkter mellan musik och matematik, men oftast ser han de båda som tillräckliga i sig själva.

–Jag vill skapa musik som utforskar rumslighet, klang och varseblivning. Vi kommer särskilt utforska hur långsamhet och reduktion i musikaliska processer och tillstånd påverkar upplevelsen av tid och rum. Verken kan beskrivas som en sorts ”ljudskulpturer”, där lyssnandet inte blir ett fokus i tiden, utan ett varande i rummet.

Lina Järnegard (1979) Den från Östergötland bördiga tonsättaren Lina Järnegard studerade och är sedan många år bosatt i Göteborg. Hennes musik har ett musikdramatiskt nav, inte minst genom den ensemble, Dråpera, som hon tillsammans med sångerskan Anna-Sara Åberg grundade redan under studietiden. Lina Järnegards musik präglas av en ljudpoetisk dragning, där brus, toner och gestik elaboreras i en sammansatt helhet. Klangligheten är påtaglig, men alltid tycks det finnas en sjungande stämma redo att brista ut.

– I detta samarbete vill jag tillsammans med Makadam arbeta med musikaliskt material ur ett formperspektiv. Jag vill dra mig bort ifrån den vanliga verklängden på 8-15 minuter och en durata som inte alltid tar hänsyn till materialets inneboende egenskaper. Ett visst musikaliskt material kan själv tyckas sträva efter mycket kortare respektive mycket längre durationer. Jag vill låta materialet/innehållet bli sin egen form. En form och ett innehåll som förutsätter varandra och äger rum samtidigt. Där formen alltså inte är förutbestämd.

Rasmus Persson (1987) är ljud- och ljussättare, baserad i Göteborg. Rasmus rör sig fritt i fältet mellan konst och teknik och skapar världar där ljud, ljus, rum och rörelse tillsammans bildar en helhet. Tidigare arbeten innefattar flertalet liveframträdanden, installationer och föreställningar för Skogen, Teater Galeasen, SR, Atalante,  Folktetatern, Ställbergs Gruva, Gruppen med flera.

– Min förhoppning är att kunna medverka i processen som en femte stämma, som spelar med ljuset i direkt relation till ljudet. Jag vill förankra det visuella utifrån verken, kompositionerna. Durationer är en platsspecifik rumslig kontext innehållande både utdragna förlopp och kortare versioner. Till den vill jag skapa en uppsättning verktyg och ett material att använda I dialog med kompositörerna och musikerna i arbetsprocessen, men även live på konserter.

Rickard Eklund (1987) är konstnär och bosatt i Göteborg. Han tog sin examen från Akademin Valand 2014 och har under senaste året bland annat ställt ut på CYNETART Festival, Dresden (DE), Forårsudstillningen på Kunsthal Charlottenborg (DK), samt arbetat som assistent åt konstnären Haris Epaminonda i Berlin.

– Upplevelsen av installationen och musiken skall tillsammans fungera synestetiskt. De stora svarta nättygerna kopplas mekaniskt samman med musiken till att fungera som membran som plockar upp och synliggör tonernas vibrationer, vilka sprider sig likt vattenringar längs tygens yta. Installerat olika beroende på platsen, så förstärker de stora svarta linjerna den existerande arkitekturen och volymen av rummets luft. Betraktarens egen roll i att skapa vad som ses och hörs blir betonat då effekten som ger upphov till det optiska tredje mönstret mellan de dubbla tyglagren är olika beroende på perspektiv och rörelse. Även musiken vandrar runt rummet och dyker på från olika håll. Tröskeln mellan det inre och det yttre, subjektiva/objektiva, verkliga/imaginära gör sig så påmint och förstärker känslan av närvaro.

Schubertbad är ett exempel på hur vi bryter upp och kommenterar komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. Här har vi valt verk ur Franz Schuberts fantastiska kammarmusikskatt.

…Just hemkommen möter en inbjudan till konsert med Ensemble Makadam. Med sitt karaktäristiska sätt att anpassa och förvalta det musikaliska arvet efter eget sinnelag och struktur kommer samma starka upplevelse emot en av att ”se” innehåll och berättelse i, bakom och vid sidan av det musikaliska framförandet. Se dansare som genomlever en äktenskaplig uppgörelse i det superdramatiska utförandet av det man kallar Schubert-bad… Makadams konsert stannar kvar i en kroppslig påtaglighet som är nog så svår att precisera i ord, men det gör den inte mindre minnesvärd. Man lämnar konserten i känslan av att ha begåvats med en rad nya karaktärsdrag, hur underligt det än kan låta. Kjerstin Norén, Alba.nu

Morton Feldman (1926-1987) var en av pionjärerna inom New York-skolan där John Cage var tongivande och bland andra kompositörerna  Christian Wolff och Earl Browne ingick. Hans komponerande skapade en stilla lågmäld musik som långsamt förändras och består av rytmer som verkar fritt flytande och mjukt ofokuserade harmoniska skuggningar. Pianokvartetten tillhör hans sista verk från perioden efter 1977 under vilken han undersökte extrema durationer.

“Almost all of Feldman’s music is slow and soft. Only at first sight is this a limitation. I see it rather as a narrow door, to whose dimensions one has to adapt oneself (as in Alice in Wonderland) before one can pass through it into a state of being that is expressed in Feldman’s music. Only when one has become accustomed to the dimness of the light can one begin to perceive the richness and variety which is the material of the music…Feldman sees sounds as reverberating endlessly, never getting lost, changing their resonances as they die away, or rather not die away, but recede from our ears, and soft because softness is compelling, because an insidious invasion of our senses is more effective than a frontal attack.”” Cornelius Cardew 

Magnus Haglunds medverkan 5/9 kan beskrivas så här:
RUMMETS RYMDER
Med utgångspunkt i den sene Morton Feldmans arbete med långa tidslängder och arkitekten Nils-Einar Erikssons formuleringar av akustikens förutsättningar i skapandet av Göteborgs konserthus 1934-35, gör Magnus Haglund ett försök att ringa in rummets betydelser för lyssnandet och klangernas liv. Denna miniessä följs av ett samtal med medlemmarna i ensemblen Makadam kring tystnadens roll i Morton Feldmans musik och vad det betyder att gestalta den på nya och utmanande vis.

Magnus Haglund är författare och kritiker i Göteborgs-Posten. Hösten 2016 publicerade han boken Lyssnare, en essä om ljud och konst, och arbetar för närvarande med en biografi om Wilhelm Stenhammar.

Durationer genomförs i samarbete mellan
Göteborgs Konserthus – Levande Musik – Ensemble Makadam

Med stöd från
Statens Musikverk och Kulturrådet

———————————————————-

Den 9 november 2016 på Bonniers Konsthall kunde de som vågade sig ut i snöovädret vandra omkring i konsertinstallationen som ömsom innehöll levande musiker, ömsom inspelat material.

Durationer Bonniers Konsthall

Durationer Bonniers Konsthall

Durationer Bonniers Konsthall
Durationer Bonniers Konsthall

9/11 kl. 18.00 och 22.00 på Bonniers Konsthall med konsertinstallationen Durationer. Installationen är öppen med ensemblens interaktioner under em/kväll.
------------------------------------------------------------------------------------------

2016 går arbetet med Durationer vidare, då tillsammans med Rasmus Persson och Rickard Eklund som ansvarar för den visuella delen av projektet.

tyg som rum

2015 ansluter My Hellgren som cellist i projektet.
sculptures_of_autumn_02

------------------------------------------------------------------------------------------

I samarbetet med tonsättarna Isak Edberg, Lina Järnegård och Viktor Lisinski vill ensemblen laborera med tid och rum, klang och lyssnande i olika former.
Under en workshop 14-17 aug 2014 träffade vi tonsättarna för att gemensamt utforska möjligheterna för ett samarbete. I Ensemble Makadams arbete har vi utvecklat annorlunda speltekniker och olika prepareringar av instrumenten för att synliggöra men också motverka de musikaliska innehållet i klassiska verk. Just där i våra musikaliska utflykter möter Victor, Isak och Lina oss med sina intentioner att utforska musikaliska processer och tillstånd.

Jag vill skapa musik som utforskar rumslighet, klang och varseblivning. Vi kommer särskilt utforska hur långsamhet och reduktion i musikaliska processer och tillstånd påverkar upplevelsen av tid och rum. Verken kan beskrivas som en sorts "ljudskulpturer", där lyssnandet inte blir ett fokus i tiden, utan ett varande i rummet. Victor Lisinski
VictorLisinski

I detta samarbete vill jag tillsammans med Makadam arbeta med musikaliskt material ur ett formperspektiv. Jag vill dra mig bort ifrån den vanliga verklängden på 8-15 minuter och en durata som inte alltid tar hänsyn till materialets inneboende egenskaper. Ett visst musikaliskt material kan själv tyckas sträva efter mycket kortare respektive mycket längre durationer. Jag vill låta materialet/innehållet bli sin egen form. En form och ett innehåll som förutsätter varandra och äger rum samtidigt. Där formen alltså inte är förutbestämd.
Tillsammans med Makadam vill jag hitta intressant musikaliskt material genom workshops där vi utgår både från noterat material och improvisation. Tack vare Makadams erfarenhet av improvisation kommer vi kunna hitta intressanta infallsvinklar kring lyssnande, formskapande och det specifika materialet. Improvisatoriska inslag kommer att vara möjliga inslag i det slutgiltiga verket.
Lina Järnegard
Lina Järnegard

Isak Edberg
Isak Edberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *