Aktuellt

2019 inleder vi med en konsert i Ulricehamn i projektet VASS som är ett samarbetsprojekt mellan centrumbildningarna. Teaterföreningen i Ulricehamn medverkar och arrangerar en konsert med oss och Avin i Tvärredskyrkan.

Sedan går vi in i sista fasen i arbetet tillsammans med Henrik Strindberg. I verket Seven har han tagit fasta på ensemblens sätt att i egna improvisationer närma sig det skrivna och vice versa. Verket presenteras ffg under Svensk Musikvår i mars 2019.

15/3 kl.18.00 Ensemble Makadam, bl a uruppförande av Henriks Strindbergs nya verk. Teater Lederman, Stockholm

——————-
6/2 kl.19.00 Ensemble Makadam & Avin Omar i Tvärredskyrkan, Ulricehamn
2018
18/9 kl.9.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
18/9 kl.11.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
19/9 kl.9.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
19/9 kl.11.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
20/9 kl.9.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
20/9 kl.11.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
21/9 kl.9.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
21/9 kl.11.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
22/9 kl.13.00 Cafe Terezin i Stenhammarsalen, Göteborgs konserthus.
28/7 kl.17.30 Kosterhavsfestivalen
30/7 kl.17.30 Kulturhuset Skagerack
31/7 kl.16.00 Nordiska Akvarellmuseet
Ensemble Makadam och Avin Omar
–––––––––––––––––
2017
5/10 kl.19.00 Ny Musik i Borås. Morton Feldman:Piano, Violin, Viola, Cello (1987)

4-10/9 Göteborgs Konserthus, Entréhallen. DURATIONER GSOs hemsida
4/9 19.00 Schubertbad – Gäst: Avin Omar – sång
5/9 19.00 Morton Feldman – Piano, Violin, Viola, Cello (1987)
20.30 Rummets Rymder, samtal med Magnus Haglund i övre foajén
9/9 15.00 Isak Edberg – Broken Column
Victor Lisinski – Music for Strings and Prepared Piano
10/9 16.00 Lina Järnegard – 5 Rum
Konsertinstallationen är öppen från kl 12.00 varje dag och består av, ömsom inslag med levande musiker, ömsom inspelat material.

21/08 kl.18.00 Khimaira i Stockholm. Morton Feldman:Piano, Violin, Viola, Cello (1987)

26/07 kl.19.00 Vibrationsverket i Anga. Beethovenskisser med ljudimprovisationer av Anna E Weiser.
25/07 kl.19.00 Almedalsbiblioteket i Visby. Beethovenskisser med ljudimprovisationer av Anna E Weiser.

14/05 kl.17.00 Khimaira i Stockholm. Beethovenskisser.

2016
9/11 kl. 18.00 och 22.00 på Bonniers Konsthall med konsertinstallationen Durationer. Installationen är öppen med ensemblens interaktioner under em/kväll.

24/09-25/9 kl. 00.30 på Bonniers Konsthall i Goldberg-hallucinationer under invigningen av utställningen Insomnia

13/08 kl. 21.30 i Bygdegården i Kalv, tillsammans med Avin Omar.

13/08 kl. 16.00 i Backa loge i Kalv, i samarbete med Anna Weiser.

17/07    kl. 19.00 i Katthammarsvik på Gotland, i samarbete med Anna Weiser.

28/05    kl. 23.00   på  Konstepidemin i Göteborg, tillsammans med Avin Omar

6/7         kl. 17.00   på a-venue i Göteborg, tillsammans med Isak Hedtjärn och Avin Omar