Beethoven sketches

I Statens Musikverks arkiv och hos Stiftelsen för musikkulturens främjande finns möjlighet att studera Ludwig van Beethovens originalmanuskript och skisser. Vi låter dem inspirera oss när vi skissar, väljer och vrakar ur mästarens verk.
26/07 kl.19.00 Vibrationsverket i Anga. Beethovenskisser med ljudimprovisationer av Anna E Weiser.
25/07 kl.19.00 Almedalsbiblioteket i Visby. Beethovenskisser med ljudimprovisationer av Anna E Weiser.

14/05 kl.17.00 Khimaira i Stockholm. Beethovenskisser.

Beethovenskiss
Beethovenskiss

I juli bjuder vi in Anna E Weiser, god vän sedan projektet Spinn sommaren 2016, och hennes “Skrivpulpetinstrumentet” (byggt av snickare Joakim Klint) Hennes musikaliska material utgår från ljuden av skissandet, som akustiskt förstärks med hjälp av instrumentets resonanslåda.

Anna E Weiser
Foto W.Weiser

Anna E Weiser är tonsättare och musiker som arbetar just i gränsland mellan noterad och improviserad musik. Det konstnärliga arbetet utgår från och utforskar rum och lyssnande i relation, ett lyssnande som inbegriper handens, hant-verkets, intelligens.
2015 hördes hennes verk Ljud av tänkande händer i Almedalsbibliotekets foajé. Då gav ljuden från en tecknares penna musikaliska impulser till musiker att följa och laborera med. Nu möter tankegångar från detta verk Ensemble Makadams skisserande utifrån Beethovens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *