Enchevêtrements

Tonsättaren Ida Lundén menar att komponera musik ibland kan vara som att tränga sig igenom en snårskog – man går in i skogen med en rudimentär karta, går vilse eller blir fasthållen av täta grenar och kommer så i bästa fall ut med en skatt. Makadam omfamnar hennes beskrivning som påminner om våra vandringar i den historiska musiken, och vi har därför valt att tillsammans med Ida närma oss Chopin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *