Tavlorna

Tavlor på en utställning!!! Så roligt ska det bli att börja samarbetet med fantastiska Malin Wättring i detta projekt. Vad det blir vet vi inte än, men så mycket är klart att det kommer att framföras som konsert med bildprojektioner på Skövde Konstmuseum, med efterföljande utställning i Lilla Galleriet på museet. Därefter konsert på Atalante […]

Turné och Cafe Terezin

Hösten 2018 upptogs av en viktig gammal vän från förr. De första tio åren på 2000-talet spelade vi den sceniska konserten Café Terezin i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Nu har vi blivit ombedda att ta upp denna brännande aktuella föreställning och återigen spela den för en ny generation. Vecka […]

Beethovenskisser

I Statens Musikverks arkiv och hos Stiftelsen för musikkulturens främjande finns möjlighet att studera Ludwig van Beethovens originalmanuskript och skisser. Vi låter dem inspirera oss när vi skissar, väljer och vrakar ur mästarens verk. I juli bjuder vi in Anna E Weiser, god vän sedan projektet Spinn sommaren 2016, och hennes “Skrivpulpetinstrumentet” (byggt av snickare […]

Spinn – rotation och tuskaft

Verket är en strukturerad improvisation med utgångspunkt i klangs materialitet, i ett förlopp från rummet, handen till munnen. Publiken medverkar genom att brodera fritt under hela konserten. Det uppstår ett särskilt lugn, en stilla grundpuls, när mångas händer samtidigt är i fokuserat arbete. Musikerna har att hålla sitt improviserade spel i relation till handarbetets process. […]

Möten

Under året har vi gjort ett antal konserter tillsammans med sångerskan Avin Omar som invigt oss i den kurdiska traditionen. Mötet mellan hennes kurdiska tradition och reminisenser av den västerländska konstmusiken i Makadams ”Schubertbad” har varit givande och vi ser fram emot ytterligare konserer tillsammans. 2016 inleddes med ett nytt musikaliskt möte. Inspirerad av ett […]

Durationer – lyssnande – rum

Durationer – en konsertinstallation I samarbete med tre tonsättare har Ensemble Makadam laborerat med tid och rum, klang och lyssnande i olika former. I arbetet med denna ”konsertinstallation” har tre kompositioner vuxit fram samt idéer om ljusdesign och scenografi. Under veckan Durationer pågår i nedre foajén i Göteborgs Konserthus kommer varje tonsättare att, varsin dag, […]

Schubertbad – DYS III

2014 Schubertbad är ett exempel på hur vi bryter upp och kommenterar komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. I ett samarbete med Ann Rosén, där hon använder en metod att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer kopplade till datorprogrammet Max/MSP. Genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr musikerna ljudfiler och processer. […]

Kolonisation

2013 Bo Wiklund vill utforska hur processen i komponerandet påverkas i samverkan med musikernas improvisationer. Från ett tonmaterial med några givna intervaller och rytmiska fraser gör vi en improvisation som spelas in och som sedan används som utgångspunkt för själva kompositionen. I det färdiga verket kommer även att finnas ett stort utrymme för egna improvisationer. […]

Trådar

2012-2013 I Trådar kombinerar vi klassiska verk med fri improvisation, huller om buller. Mitt i satserna blommar vi ut i planerade och oplanerade improvisationer, för att hitta nya ingångar till musikens uttryck och former. Workshop med konststudenterna på Gerlesborgsskolan där de målar med ”tysta” material medan vi improviserar.